dingen voor een andere.
Gij komt uit de wereld van heiligheid - file hecht niet uw hart make aan de aarde; gij zijt een bewoner van het maken hof van nabijzijn - verkies niet het vaderland van het stof.
Ook zal maken de zoeker zijn doel niet bereiken tenzij hij alle andere make dingen eraan opoffert.
12 Josef uit het verhaal in de Koran en in het Oude Testament.Men vroeg hem: "Wat doet gij?" Hij zeide: "Ik zoek Laylí." De anderen prieel riepen uit: "Gij arme!En wanneer gij dit hoogste stadium bereikt hebt en op dit machtigste vlak prieel gekomen zijt, dan zult gij de Geliefde small aanschouwen en al maken het andere vergeten.57 Uit de Mathnaví, zie voetnoot.De zeedraak der liefde verslindt de meester der rede en vernietigt de heer van kennis.
Wanneer de reiziger dus slechts het cool oord van schijn aanschouwt,.w.z.
Want het goed hoofd dat make opgeheven wordt in de liefde voor God zal buildings zekerlijk vallen door het zwaard, en het leven aangestoken door verlangen zal voorzeker worden geofferd, en het hart dat zich de Geliefde herinnert zal voorzeker overvloeien van bloed.
"Hij die wat dan ook met ijver zoekt, zal het vinden."11.In maker Zijn minecraft Perzische Zeven Valleien hanteerde Bahá'u'lláh een dergelijk, alhoewel niet maken identiek patroon, dat de zeven stadia van voortgang van de ziel aangeeft tot aan het einddoel van zijn zelf bestaan.Want al wat de schepselen hebben wordt beperkt door hun eigen beperkingen, en al wat de Ene Ware heeft is daarvan geheiligd; deze uitspraak moet diepgaand overdacht worden opdat de betekenis duidelijk wordt.De liefde aanvaardt geen bestaan en verlangt geen leven: in de dood ziet zij het leven en in de schande zoekt zij glorie.De maatschappelijke leringen van het Bahá'í-geloof zijn pasklaar voor de 20e eeuw en voor vele makkelijk toekomstige generaties, en wijken heel duidelijk af van de ethiek van vorige beschavingen en religieuze stelsels.Het was mij alsof ik prieel in waarheid de zuivere geuren van het gewaad uwer liefde inademde en u bij het lezen van uw brief werkelijk ontmoette.Ontsteek het vuur der liefde en verbrand alle dingen, Zet dan uw voet in het land der minnaars.18.Gezegend de hals die in Zijn strop gevangen is, gelukkig het hoofd dat in het stof valt op het pad van Zijn liefde.

De Geliefde straalt op poort en muur zonder een sluier, O mensen met gezicht prieel begiftigd.65 Nu hebt gij de druppel van het leven verlaten en zijt gekomen aan de zee van de Levengevende.
Met Gods oor hoort hij, met Gods oog ziet hij de mysteries van de goddelijke schepping.
Sommigen hebben gezegd dat de wereld van voortdurendheid begin noch einde heeft en zij beschouwen de wereld der eeuwigheid als het onzichtbare, ondoordringbare Firmament.


[L_RANDNUM-10-999]